- kompletní projekty pasivních domů

- kompletní projekty nízkoenergetických domů

- projekty dalších staveb v požadovaném standardu

- urbanistické studie

- energetické optimalizace budov s důrazem na architekturu

- projekty interiérů, atd.

Zajišťujeme kompletní projekty pro novostavby i rekonstrukce a stavební úpravy stávajících budov s důrazem na nízké energetické nároky staveb. Zaměřujeme se hlavně na rodinné a bytové domy včetně urbanistických studií menších obytných celků, dále na stavby pro obchod a služby, stavby občanské vybavenosti, interiéry a drobnou architekturu.

Spolupráce s klientem většinou postupuje v tomto pořadí:

- úvodní konzultace a zadání

- odsouhlasení podmínek spolupráce a uzavření smlouvy o dílo

- rozbory a průzkumy, případně zaměření stávajícího stavu objektu

- zpracování studie včetně energetické optimalizace

- zpracování dokumentace pro územní řízení nebo souhlas

- zpracování dokumentace pro stavební povolení nebo ohlášení stavby

- projednání na příslušných úřadech a dotčených orgánech státní správy

- zpracování prováděcí dokumentace včetně veškerých výrobních detailů

- spolupráce při výběru dodavatele a zadání stavby

- vykonávání autorského dozoru

- získání kolaudačního souhlasu a spolupráce při uvedení stavby do provozu

Při projektování se snažíme o citlivý přístup k životnímu prostředí a vycházíme z principů platných pro pasivní domy.