Dotace z programu Zelená úsporám vyplatí MŽP do konce března

O 20.1.2011

Do konce března dostanou od Státního fondu životního prostředí ČR finanční dotace žadatelé, jejichž smlouvy byly schváleny 91. Radou fondu 30. září loňského roku.

Celkem se jedná o 17 000 žádostí v objemu přes 5 miliard korun, které byly podány v období od června do září minulého roku. Zároveň také pokračuje kontrola přijatých žádostí, kterých zbývá překontrolovat ještě 9 000, v prosinci loňského roku bylo prověřeno 5 000 žádostí.

 

„Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR se od počátku snaží v programu Zelená úsporám co nejrychleji administrovat přijaté žádosti. V posledním týdnu před přerušením programu jsme ale obdrželi celkem 10 425 žádostí, což je výrazně více, než je technická a personální kapacita SFŽP. V porovnání s tím za celý rok 2009 přijal SFŽP pouze 3 100 žádostí," řekla 1. náměstkyně ministra životního prostředí Rut Bízková.

Aby bylo možné uspokojit všechny žadatele o dotace, kteří podali své žádosti v souladu s podmínkami programu, uvažuje MŽP o snížení dotace v řádu několika procentních bodů. V současné době tedy vede jednání s kupci emisních kreditů, aby se aktuální průměrná výše podpory, která se pohybuje v rozmezí 60 - 65 %, mohla o něco snížit.

K dnešnímu dni je v programu Zelená úsporám evidováno 75 000 žádostí, z toho je 37 000 žádostí schváleno. V roce 2010 byla vyplacena 1 998 830 620 Kč, v roce 2009 to bylo 3 287 100 Kč. Za celou dobu trvání programu jde celkem o 2 002 117 720 Kč.

Převzato z www.zelenausporam.cz