Nabídka řešení novostavby kostela Krista Spasitele na Barrandově

O 11.4.2013

Naši nabídku řešení kostela Krista Spasitele na Barrandově s komunitním centrem vyhodnotilo Arcibiskupství pražské jako pátou nejlepší z dvanácti předložených.

Nabídka řešení novostavby kostela Krista Spasitele na Barrandově