Ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady

O 06.12.2011

je dokončený nový vstup

Ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady